Modul IACBC Capitol curs Conținut Total
Modulul 1 Fundamentele coachingului Fundamentele teoretice ale coachingului și

Demersul de coaching

24
Modele de coaching
Diferenta intre coaching și… Domenii de aplicabilitate ale coachingului
Modulul 2 Domenii de aplicabilitate ale coachingului Coaching în organizații 24
Coachingul vieții personale
Etica și standarde profesionale în coaching
Modulul 3 Abilități de bază și tehnici specifice de coaching Crearea relației de coaching 24
Tehnici de comunicare
Ascultarea activă
Modulul 4 Abilități de bază și tehnici specifice de coaching Intrebări puternice 24
Prezența în coaching
Modulul 5 Abilități de bază și tehnici specifice de coaching Ridicarea nivelului de conștientizare al clientului 24
Stabilirea obiectivelor clientului
Tehnici de planificare a planului de acțiune
Modulul 6 Abilități de bază și tehnici specifice de coaching Facilitarea schimbării 24
Tehnici de evaluare și monitorizare
Stimularea învățării continue
Modulul 7 Organizarea activității de coaching Autodezvoltare 12
Auto-observarea coach-ului
Modulul 8 Organizarea activității de coaching Supervizare si mentorat 24
Managementul contractului de coaching
Marketingul și vânzarea serviciilor de coaching